Yönetilen Tezler

 

ABDUL HAKIM HAIDARI

KENTSEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: HERAT ÖRNEĞİ, (2017- Devam Ediyor).

ABDURRAHMAN PEHLİVAN

GELENEKSEL YAPILARIN ENERJİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ, (2017- Devam Ediyor).

AHMAD JASEM

AKILLI CEPHE SİSTEMLERİNİN İKLİMLE DENGELİ TASARIM AÇISINDAN İNCELENMESİ, (2017- Devam Ediyor).

DEMET SARAÇ

OKUL YAPILARININ ENERJİ PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİNDE FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, (2017- Devam Ediyor).

ISMAEL ABUILKASS

BİNA KABUĞUNA ENTEGRE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, (2017- Devam Ediyor).

ÖZHAN UZUN

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BİNA ENERJİ PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İRDELENMESİ, (2017- Devam Ediyor).