Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında  Yayınlanan Bildiriler

 

Mangan, S.D., Oral, G.K. (2016). Türkiye’de konut binalarının enerji yenilenmesinde fotovoltaik (PV) sistemlerin değerlendirilmesi. 2. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi Bildiriler Kitabı, Mayıs 4-6, İstanbul, Türkiye.

Mangan, S.D., Oral, G.K. (2015). Bir Konut Binasının Enerji Performansının Yaşam Döngüsü Enerji Tüketimi ve CO2 Salımı Açısından Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, Nisan 8-11, İzmir, Türkiye.

Mangan, S.D., Oral, G.K. (2014). Bir Konut Binası Örneğinde PV Sistemlere İlişkin Enerji Performans Göstergelerinin Hesaplanması. 1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi Bildiriler Kitabı, Mart 13-14, İstanbul, Türkiye.

Mangan, S.D., Oral, G.K. (2013). Türkiye’nin Farklı İklim Bölgelerinde Bir Konut Binasının Enerji Etkin Olarak İyileştirilmesi. 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, Nisan 17-20, İzmir, Türkiye.