Diğer Yayınlar

 

BREEAM Avrupa Ticari Binalar 2009 Değerlendirme Kılavuzu, (2011). BREEAM Commercial Europe Kılavuzu’nun tercümesine katkı sağlanmıştır. Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK).

Bir Konut Binası Örneğinde PV Sistemlere İlişkin Enerji Performans Göstergelerinin Hesaplanması, 2016. Çatı ve Cephe 60, 50-54

Türkiye’nin Farklı İklim Bölgelerinde Bir Konut Binasının Enerji Etkin Olarak İyileştirilmesi, 2015. DTK dergisi 19 (221), 145-151