Araştırma Projesi

 

Sürdürülebilir, Enerji ve Maliyet Etkin Konut ve Yerleşme Tasarım Rehberi

İTÜ BAP, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programıı Projeleri, Proje No: 39956 (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gül Koçlar Oral, 2016- Devam Ediyor).