Yrd. Doç. Dr. SUZİ DİLARA MANGAN

BREEAM International Değerlendiricisi
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı

2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2004-2006 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi (İ.T.Ü.), Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Programında Yüksek Lisansını “Akıllı Binalarda Alt Sistem Değerlendirmesi: İstanbul Örneği” isimli tezi ile tamamlamıştır. 2003-2009 yılları arasında İstanbul’da çeşitli mimarlık ofislerinde mimari proje tasarım ve uygulama alanlarında çalışmalarda bulunmuş olup BREEAM International Değerlendiricisi  ve Enerji Kimlik Belgesi  Uzmanıdır. 2015 yılında İ.T.Ü. Yapı Bilimleri Doktora Programını “Yaşam Döngüsü Enerji ve Maliyet Etkinliği Açısından Konut Binalarının Performanslarının Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Bir Yaklaşım” isimli tezi ile tamamlamıştır. 2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi’nde (İ.A.Ü.) “Yardımcı Doçent” unvanını almıştır. Halen, İ.A.Ü. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmektedir. Fiziksel Çevre Kontrolü Stüdyosu, Mimari Tasarım, Ekolojik Planlama ve Sürdürülebilir Yeşil Kentsel Gelişme gibi lisans ve lisansüstü düzeyinde dersler vermektedir. Mimarlıkta sürdürülebilirlik, binalarda sürdürülebilir enerji, enerji etkin bina ve yerleşme tasarımı, iklimle dengeli tasarım, pasif solar bina tasarımı, yapı fiziği, fiziksel çevre kontrolü, bina enerji simülasyonu gibi konularda çalışmalarına devam etmekte olup  adı geçen konularda ulusal ve uluslar arası yayınları bulunmaktadır. Yapı Fiziği Derneği, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği ve TMMOB Mimarlar Odası-İstanbul üyesidir.